RSS

Blog posts of '2017' 'Tháng Năm'

Những câu đố mẹo vui có đáp án - phần 2

04 Tháng Năm 2017
Mời các bạn tiếp tục xem những câu đố vui mẹo có đáp án cực hay. Đây là phần tiếp theo của Những câu đố mẹo vui có đáp án - phần 1 Câu đố 30: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?Đáp án: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.Câu đố 31: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?Đáp án: Con người.Câu đố 32: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?Đáp án: Trái banh.Câu đố 33: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: "Cơm, canh, cháo gì...